Support, Säkerhet & Tekniskt underhåll

Underhållsservice till hemsida vid behov
Per timme
880kr
Ta hjälp när du behöver
Uppdatera WordPress och tillägg vid behov. Startpris 880 kr, faktureras därefter löpande för varje påbörjad halvtimme. Du får en detaljerad arbetsrapport med tidredovisning efter utfört arbete. Moms tillkommer.
Uppdatering till senaste versionen av WordPress
Uppdatering av kompatibla Tillägg till de senaste versionerna
Tilläggsservice t ex :
Hjälp vid akuta behov på vardagar (inom 48 timmar)
Återställning av hackad WordPress hemsida
Ändring av rubriker, texter & bilder
Ändring av navigeringsmenyer
Ändring av innehåll i sidhuvud, sidspalter och sidfot
---------------
Beställning & Skriftlig support genom supportsida
Köp Service till hemsida vid behov
Underhållsservice till hemsida (mån.betalning)
6600 kr/år
550kr
Fast pris för löpande månadsservice
Automatiska uppdateringar & Lägre timpris vid löpande tilläggsarbete (790 kr/tim). Du får en detaljerad arbetsrapport med tidredovisning efter utfört arbete. Moms tillkommer.
Uppdatering till senaste versionen av WordPress
Uppdatering av kompatibla Tillägg till de senaste versionerna
Rabatterat timpris för tilläggsservice (790 kr/timme)
Tilläggsservice t ex:
Hjälp vid akuta behov på vardagar (inom 24 timmar)
Ändring av rubriker, texter & bilder
Ändring av navigeringsmenyer
Ändring av innehåll i sidhuvud, sidspalter och sidfot
---------------
Skriftlig support genom supportsida
Telefonsupport kl 10.00-14.00
---------------
Månadsavtal
En månads uppsägning
Köp Service till hemsida med månadsbetalning
Underhållsservice till hemsida (årsbetalning)
(495kr/mån)
5940kr
10% rabatt för årsbetalning
Automatiska uppdateringar & lägre timpris vid löpande tilläggsarbete (790 kr/tim). Du får en detaljerad arbetsrapport med tidredovisning efter utfört arbete. Moms tillkommer.
Uppdatering till senaste versionen av WordPress
Uppdatering av kompatibla Tillägg till de senaste versionerna
Rabatterat timpris för tilläggsservice (790 kr/timme)
Extra 30 minuter/år ingår för tilläggsservicet t ex:
Hjälp vid akuta behov även helger (inom 24 timmar, se avtal)
Ändring av rubriker, texter & bilder
Ändring av navigeringsmenyer
Ändring av innehåll i sidhuvud, sidspalter och sidfot
---------------
Skriftlig support genom supportsida
Telefonsupport kl 10.00-14.00
---------------
Årsavtal
Uppsägning senast månaden innan årsavtalet löper ut
Köp Service till hemsida med årsbetalning