Låssmed i Rimbo för säkra dörrar

Att råka ut för inbrott i hemmet kan bli en traumatisk upplevelse. En låssmed i Rimbo kan hjälpa till att förhindra inbrott och skapa bättre trygghet.

Att vara låssmed innebär att man har ett yrke med anor. Vi kan gissa oss till att en låssmed historiskt sysslade med att tillverka egna lås och nycklar på beställning. Idag masstillverkas lås på fabrik och av välkända märken som Assa Abloy, Yale med flera. Men välutbildade och certifierade låssmeder ser fortfarande till att låsen kommer på plats och de kan också tillverka kopior av nycklar.

Arbetsfältet för dagens låssmeder har breddats. Låssmeder arbetar med säkerhetssystem och tillverkar skräddarsydda lås till företag och privatpersoner. Sofistikerade passersystem ingår i en låssmeds palett av tjänsteutbud. Men fortfarande går det att vända sig till en låssmed om en nyckelknippa har kommit på villovägar. Han eller hon rycker också ut akut för att öppna upp dörrarna.

Låssmed i Rimbo – passersystem

Göran bedriver att mellanstort företag i Uppland. På företagets område finns flera byggnader med diverse lokaler och runt området finns rejäla stängsel. En del av företagets produkter går till Försvarsmakten där sekretessen är stor och all personal får inte ha tillgång till samtliga lokaler. Hittills är alla lokaler försedda med rejäla lås som dock öppnas med nycklar.

Göran inser att bolaget borde skaffa sig ett mer avancerat passersystem. Han tar därför kontakt med en låssmed i Rimbo. Låssmeden går noggrant igenom företagets olika lokaler och behov av lås- och passersystem. Visst går det att behålla nycklar i vissa lokaler, men för att i efterhand få veta vem som gått in i och ut ur vissa lokaler krävs ett passersystem med elektroniska nycklar eller kort. Skulle någon incident ha inträffat går det att spåra vem som obehörigt har försökt ta sig in i en viss lokal.

Publicerat den
Kategoriserat som Säkerhet