När det uppstår en vårdnadstvist i samband med skilsmässa

En vårdnadstvist kallas det som uppstår när skilda föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnad om deras gemensamma barn efter skilsmässan.

En skilsmässa är en uppslitande fas i alla berörda människors liv. Framför allt är det barnet, eller i många fall barnen, som ligger i riskzonen för att ta skada av skilsmässan. Det är inte sällan de båda föräldrarna eller vårdnadshavarna har åsikter som går vitt isär om vem som bör tilldelas vårdnaden. 

På grund av det här finns det lagar och bestämmelser för hur det ska gå till att lösa en tvist mellan barnets vårdnadshavare. Det syftar till att barnets bästa skall vara framför ögonen i varje enskilt beslut. Det är ingen lätt situation och barnet är den som ofta bär skuldkänslor oavsett beslut.

En vårdnadstvist löser inte de problem som finns

För att lösa konflikter och problem som uppstått i ett förhållande kan du försöka lösa dem med hjälp av en psykolog. Du kan även välja att gå i terapi. Det allra bästa är förstås om båda parter går i terapi för att komma underfund med vari problemet egentligen ligger. Och hur man kan ta sig förbi det med minsta möjliga skada. 

Du som står inför en skilsmässa kan bara försöka vara så behärskad och lugn som möjligt inför den andra parten och ha ert barns bästa för ögonen. Annars riskerar det att eskalera till en vårdnadstvist. Det är i vilket fall det som kommer att ske om ni inte kan lösa problemet med vårdnaden själva.

Vårdnadstvist ger dig och din partner en chans att se saken ur ett nytt perspektiv

Det är i tingsrätten som man tar upp en vårdnadstvist. Här ligger i första hand fokus på att hjälpa föräldrarna så de på ett fredligt sätt kan komma överens när det handlar om vårdnaden. Men även andra saker ska man kunna diskutera. Till exempel var barnet ska bo och om båda föräldrarna ska ha umgängesrätt eller ej.

Kanske får de båda stridande parterna en tankeställare och ser saken ur ett nytt perspektiv. Om det inte är möjligt utan de fortsätter vara envist oeniga, kommer saken att gå vidare till nästa instans. För att den därmed ska kunna lösas på ett förhoppningsvis tillfredsställande sätt. Den instansen är inget annat än domstolen.

Vårdnadstvist avgörs i vissa fall i domstolen

Är det inte möjligt för de båda vårdnadshavarna att med hjälp från tingsrätten komma överens kan det hela gå till domstol. Då är det en domare som lyssnar på alla inblandade parter och deras önskemål, tillsammans med deras yrkande, för att sedan avgöra hur det ska bli. 

Om det visar sig att den ena föräldern har problem med droger eller alkohol kan det bli så att den andra föräldern får enskild vårdnad. I värsta fall kan den som har ett missbruk dömas till att inte ens få umgängesrätt. Det är ingen bra situation för någon men man gör alltid sitt bästa för att det ska bli så bra det går för barnet.

Mer information samt tips för dig kan du hitta på webbsida: vårdnadstvistt.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Arvshanteringen: En smidig guide i tuffa tider

När man ställs inför frågor kring arv är det en indikation på att någon har lämnat oss. Denna period är fylld av känslor och utmaningar som måste hanteras, vilket ibland kan vara en komplex uppgift. Att involvera en erfaren advokat är inte bara klokt, det är nödvändigt för att säkerställa en korrekt process.

Förlusten av en nära och kära är en prövning som påverkar oss djupt. Den naturliga önskan är att sörja i frid. Tyvärr följer en del administrativa uppgifter, särskilt om man har en lagstadgad rätt till arvet. Om den avlidne har efterlämnat ett testamente, måste detta också beaktas. I grund och botten innebär detta att man fördelar den avlidnes tillgångar såsom pengar och fastigheter. Det är dock inte alltid en enkel situation. Det kan vara så att den avlidne ägde en fastighet i förfall som snarare är en ekonomisk börda än en välkommen arvsskatt. I dessa fall är det möjligt att avstå från arvet enligt testamentet. Att navigera genom dessa frågor på egen hand är komplext och krävande, men med experthjälp inom arvsrätt blir processen betydligt smidigare. Specialister kan hantera till och med de mest invecklade situationer.

Vikten av professionell juridisk expertis

Att ta professionell hjälp är inte enbart en smart idé – det är en nödvändighet. På grund av komplexiteten i ämnet är det rekommenderat att anlita en advokat med specialisering inom arvsrätt. Är arvet föremål för delning bland flera mottagare? Finns det tillgångar som ingen vill ta över? Samtliga dessa frågor är exempel på områden där kunniga advokater kan erbjuda vägledning och stöd. Det är en bra idé att söka efter en advokatbyrå som har erfarenhet av arvsrätt. Den enklaste metoden är att använda internet som verktyg för att hitta en lämplig byrå. Ta gärna en titt på recensioner och feedback från tidigare klienter för att bedöma om advokaterna har kunnat tillhandahålla adekvat hjälp. Genom att ta detta steg kan du göra hela processen mindre besvärlig för dig själv.

Avslutningsvis är hanteringen av arv en komplex process som kräver noggrannhet och rätt juridisk expertis. Att gå igenom detta på egen hand kan vara överväldigande och riskabelt. Därför är det starkt rekommenderat att anlita en erfaren advokat som kan guida dig genom varje steg av processen. Genom att ta detta steg minimerar du risken för misstag och säkerställer att arvshanteringen sker smidigt och enligt lag.

Mer information kan du hitta på webbsida: arvsrätt.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Advokatbyrå Göteborg – välj rätt advokat

Det kan finnas olika skäl till varför man vill komma i kontakt med en advokatbyrå i Göteborg och där man behöver juridisk hjälp i någon mån. Det kan handla om att man behöver konsultation och rådgivning inför exempelvis en affärsuppgörelse, det kan handla om att man behöver juridisk hjälp vid en tvist inom familjerätt – exempelvis vid en vårdnadstvist – och det kan handla om att man är misstänkt för ett brott och behöver anlita en advokat för det egna försvaret. Man kan även kontakta en advokatbyrå i Göteborg för hjälp om man själv blivit utsatt för ett brott och då agerar den advokat man anlitar som ett målsägandebiträde.

Oavsett varför så är det viktigt att den advokatbyrå man söker sig till har den speciella inriktning som man själv behöver hjälp med. Är du exempelvis misstänkt för ett grovt narkotikabrott så vill du inte ha en advokat vars inriktning ligger på affärsjuridik – du vill ha en brottmålsadvokat och gärna då en sådan som har vana, kunskap och erfarenhet av just narkotikabrott och rättegångar rörande denna typ av brott. Detsamma gäller givetvis vid exempelvis vårdnadstvister, skilsmässor och tvister rörande arv: olika advokatbyråer har olika inriktningar och advokater med speciella kunskaper.

Offentlig försvarare? Kontakta en advokatbyrå i Göteborg

Vid misstanke om ett brott som kan leda till fängelse i som minst sex månader – eller om är häktad eller anhållen – så blir vikten av en försvarare extra viktig. Så pass viktig att kostnaden för en advokat inte kommer att avgöras av den inkomst man har. Sveriges rättssystem vilar på en grund som säger att alla ska ha rätt till ett försvar och att detta inte ska påverkas av huruvida man är rik eller fattig. Det handlar om en demokratisk rättighet och någonting som är värt att försvara. Rent konkret så innebär detta ett system där Tingsrätten utser en offentlig försvarare. Du är misstänkt för ett brott som kan innebära fängelse i minst sex månader och i och med detta så kommer du att få en offentlig försvarare utsedd att sköta ditt försvar.

Men, du kan även själv lämna in önskemål från exempelvis en advokatbyrå i Göteborg där en advokat du vill ha arbetar. Skulle denna advokat tacka ja och åta sig uppdraget så är det mest troliga att Tingsrätten godkänner denna ansökan. Och: kostnaden för denne advokat kommer att bekostas av statliga medel.

Det innebär att du själv endast betalar vid en fällande dom. Blir du frikänd så betalar du ingenting. Döms du till brottet du misstänks för så kommer du att få betala tillbaka antingen hela beloppet eller delar av det – men då till staten och inte till den advokat i Göteborg du anlitat. Denne får betalt direkt så du kommer inte ha någon framtida skuld att reglera till en advokatbyrå i Göteborg där advokaten arbetar.

Samma sak gäller för betalningen av en advokat som agerar målsägandebiträde. Du har blivit utsatt för ett brott och behöver en juridisk kunnig person att hjälpa dig i samband med förhör och i samband med att rättegången påbörjas. Den kostnaden betalas av staten.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Detta gäller vid misstanke om narkotikabrott

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige. Det är ett brott som ska tas på allvar även vid ringa förseelser. Är man misstänkt för narkotikabrott ska man ta hjälp av en advokat.

I Sverige är det olagligt att köpa, inneha, frakta, sälja, framställa och bearbeta narkotika. Likaså att indirekt bidra till försäljning av narkotika genom att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. Straffskalan för narkotikabrott är allt från böter upp till tio års fängelsestraff för de allra grövsta brotten. Att dömas till böter för ett ringa narkotikastraff kan för vissa tyckas inte så farligt, men det är värt att komma ihåg att en fällande dom också betyder att man hamnar i brottsregistret och blir prickad. Detta kan i sin tur leda till att det blir svårt att få en anställning då allt fler arbetsgivare idag också vill se ett utdrag ur brottsregistret.

Anlita en advokat som är specialiserad på narkotikabrott

Är man misstänkt för ett narkotikabrott så bör man ta det på största allvar, även när brottet anses ringa. Bäst är att så tidigt som möjligt i processen ta hjälp av en brottmålsadvokat som är specialiserad på just narkotikabrott. Då kan advokaten sitta med som stöd i de inledande förhören för att kontrollera att allt går rätt till. Man kan också tillsamman innan förhöret gå igenom de frågor som polisen kan tänkas ställa och på så vis förbereda sig. Det kan vara bra att känna till att det inte kostar någonting att kontakta en advokat och ha ett inledande samtal. Läs mer om narkotikabrott på denna webbsida: https://www.narkotikabrott.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik