Advokatbyrå Göteborg – välj rätt advokat

Det kan finnas olika skäl till varför man vill komma i kontakt med en advokatbyrå i Göteborg och där man behöver juridisk hjälp i någon mån. Det kan handla om att man behöver konsultation och rådgivning inför exempelvis en affärsuppgörelse, det kan handla om att man behöver juridisk hjälp vid en tvist inom familjerätt – exempelvis vid en vårdnadstvist – och det kan handla om att man är misstänkt för ett brott och behöver anlita en advokat för det egna försvaret. Man kan även kontakta en advokatbyrå i Göteborg för hjälp om man själv blivit utsatt för ett brott och då agerar den advokat man anlitar som ett målsägandebiträde.

Oavsett varför så är det viktigt att den advokatbyrå man söker sig till har den speciella inriktning som man själv behöver hjälp med. Är du exempelvis misstänkt för ett grovt narkotikabrott så vill du inte ha en advokat vars inriktning ligger på affärsjuridik – du vill ha en brottmålsadvokat och gärna då en sådan som har vana, kunskap och erfarenhet av just narkotikabrott och rättegångar rörande denna typ av brott. Detsamma gäller givetvis vid exempelvis vårdnadstvister, skilsmässor och tvister rörande arv: olika advokatbyråer har olika inriktningar och advokater med speciella kunskaper.

Offentlig försvarare? Kontakta en advokatbyrå i Göteborg

Vid misstanke om ett brott som kan leda till fängelse i som minst sex månader – eller om är häktad eller anhållen – så blir vikten av en försvarare extra viktig. Så pass viktig att kostnaden för en advokat inte kommer att avgöras av den inkomst man har. Sveriges rättssystem vilar på en grund som säger att alla ska ha rätt till ett försvar och att detta inte ska påverkas av huruvida man är rik eller fattig. Det handlar om en demokratisk rättighet och någonting som är värt att försvara. Rent konkret så innebär detta ett system där Tingsrätten utser en offentlig försvarare. Du är misstänkt för ett brott som kan innebära fängelse i minst sex månader och i och med detta så kommer du att få en offentlig försvarare utsedd att sköta ditt försvar.

Men, du kan även själv lämna in önskemål från exempelvis en advokatbyrå i Göteborg där en advokat du vill ha arbetar. Skulle denna advokat tacka ja och åta sig uppdraget så är det mest troliga att Tingsrätten godkänner denna ansökan. Och: kostnaden för denne advokat kommer att bekostas av statliga medel.

Det innebär att du själv endast betalar vid en fällande dom. Blir du frikänd så betalar du ingenting. Döms du till brottet du misstänks för så kommer du att få betala tillbaka antingen hela beloppet eller delar av det – men då till staten och inte till den advokat i Göteborg du anlitat. Denne får betalt direkt så du kommer inte ha någon framtida skuld att reglera till en advokatbyrå i Göteborg där advokaten arbetar.

Samma sak gäller för betalningen av en advokat som agerar målsägandebiträde. Du har blivit utsatt för ett brott och behöver en juridisk kunnig person att hjälpa dig i samband med förhör och i samband med att rättegången påbörjas. Den kostnaden betalas av staten.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Detta gäller vid misstanke om narkotikabrott

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige. Det är ett brott som ska tas på allvar även vid ringa förseelser. Är man misstänkt för narkotikabrott ska man ta hjälp av en advokat.

I Sverige är det olagligt att köpa, inneha, frakta, sälja, framställa och bearbeta narkotika. Likaså att indirekt bidra till försäljning av narkotika genom att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. Straffskalan för narkotikabrott är allt från böter upp till tio års fängelsestraff för de allra grövsta brotten. Att dömas till böter för ett ringa narkotikastraff kan för vissa tyckas inte så farligt, men det är värt att komma ihåg att en fällande dom också betyder att man hamnar i brottsregistret och blir prickad. Detta kan i sin tur leda till att det blir svårt att få en anställning då allt fler arbetsgivare idag också vill se ett utdrag ur brottsregistret.

Anlita en advokat som är specialiserad på narkotikabrott

Är man misstänkt för ett narkotikabrott så bör man ta det på största allvar, även när brottet anses ringa. Bäst är att så tidigt som möjligt i processen ta hjälp av en brottmålsadvokat som är specialiserad på just narkotikabrott. Då kan advokaten sitta med som stöd i de inledande förhören för att kontrollera att allt går rätt till. Man kan också tillsamman innan förhöret gå igenom de frågor som polisen kan tänkas ställa och på så vis förbereda sig. Det kan vara bra att känna till att det inte kostar någonting att kontakta en advokat och ha ett inledande samtal. Läs mer om narkotikabrott på denna webbsida: https://www.narkotikabrott.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik