När det uppstår en vårdnadstvist i samband med skilsmässa

En vårdnadstvist kallas det som uppstår när skilda föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnad om deras gemensamma barn efter skilsmässan.

En skilsmässa är en uppslitande fas i alla berörda människors liv. Framför allt är det barnet, eller i många fall barnen, som ligger i riskzonen för att ta skada av skilsmässan. Det är inte sällan de båda föräldrarna eller vårdnadshavarna har åsikter som går vitt isär om vem som bör tilldelas vårdnaden. 

På grund av det här finns det lagar och bestämmelser för hur det ska gå till att lösa en tvist mellan barnets vårdnadshavare. Det syftar till att barnets bästa skall vara framför ögonen i varje enskilt beslut. Det är ingen lätt situation och barnet är den som ofta bär skuldkänslor oavsett beslut.

En vårdnadstvist löser inte de problem som finns

För att lösa konflikter och problem som uppstått i ett förhållande kan du försöka lösa dem med hjälp av en psykolog. Du kan även välja att gå i terapi. Det allra bästa är förstås om båda parter går i terapi för att komma underfund med vari problemet egentligen ligger. Och hur man kan ta sig förbi det med minsta möjliga skada. 

Du som står inför en skilsmässa kan bara försöka vara så behärskad och lugn som möjligt inför den andra parten och ha ert barns bästa för ögonen. Annars riskerar det att eskalera till en vårdnadstvist. Det är i vilket fall det som kommer att ske om ni inte kan lösa problemet med vårdnaden själva.

Vårdnadstvist ger dig och din partner en chans att se saken ur ett nytt perspektiv

Det är i tingsrätten som man tar upp en vårdnadstvist. Här ligger i första hand fokus på att hjälpa föräldrarna så de på ett fredligt sätt kan komma överens när det handlar om vårdnaden. Men även andra saker ska man kunna diskutera. Till exempel var barnet ska bo och om båda föräldrarna ska ha umgängesrätt eller ej.

Kanske får de båda stridande parterna en tankeställare och ser saken ur ett nytt perspektiv. Om det inte är möjligt utan de fortsätter vara envist oeniga, kommer saken att gå vidare till nästa instans. För att den därmed ska kunna lösas på ett förhoppningsvis tillfredsställande sätt. Den instansen är inget annat än domstolen.

Vårdnadstvist avgörs i vissa fall i domstolen

Är det inte möjligt för de båda vårdnadshavarna att med hjälp från tingsrätten komma överens kan det hela gå till domstol. Då är det en domare som lyssnar på alla inblandade parter och deras önskemål, tillsammans med deras yrkande, för att sedan avgöra hur det ska bli. 

Om det visar sig att den ena föräldern har problem med droger eller alkohol kan det bli så att den andra föräldern får enskild vårdnad. I värsta fall kan den som har ett missbruk dömas till att inte ens få umgängesrätt. Det är ingen bra situation för någon men man gör alltid sitt bästa för att det ska bli så bra det går för barnet.

Mer information samt tips för dig kan du hitta på webbsida: vårdnadstvistt.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik