Advokatbyrå Göteborg – välj rätt advokat

Det kan finnas olika skäl till varför man vill komma i kontakt med en advokatbyrå i Göteborg och där man behöver juridisk hjälp i någon mån. Det kan handla om att man behöver konsultation och rådgivning inför exempelvis en affärsuppgörelse, det kan handla om att man behöver juridisk hjälp vid en tvist inom familjerätt – exempelvis vid en vårdnadstvist – och det kan handla om att man är misstänkt för ett brott och behöver anlita en advokat för det egna försvaret. Man kan även kontakta en advokatbyrå i Göteborg för hjälp om man själv blivit utsatt för ett brott och då agerar den advokat man anlitar som ett målsägandebiträde.

Oavsett varför så är det viktigt att den advokatbyrå man söker sig till har den speciella inriktning som man själv behöver hjälp med. Är du exempelvis misstänkt för ett grovt narkotikabrott så vill du inte ha en advokat vars inriktning ligger på affärsjuridik – du vill ha en brottmålsadvokat och gärna då en sådan som har vana, kunskap och erfarenhet av just narkotikabrott och rättegångar rörande denna typ av brott. Detsamma gäller givetvis vid exempelvis vårdnadstvister, skilsmässor och tvister rörande arv: olika advokatbyråer har olika inriktningar och advokater med speciella kunskaper.

Offentlig försvarare? Kontakta en advokatbyrå i Göteborg

Vid misstanke om ett brott som kan leda till fängelse i som minst sex månader – eller om är häktad eller anhållen – så blir vikten av en försvarare extra viktig. Så pass viktig att kostnaden för en advokat inte kommer att avgöras av den inkomst man har. Sveriges rättssystem vilar på en grund som säger att alla ska ha rätt till ett försvar och att detta inte ska påverkas av huruvida man är rik eller fattig. Det handlar om en demokratisk rättighet och någonting som är värt att försvara. Rent konkret så innebär detta ett system där Tingsrätten utser en offentlig försvarare. Du är misstänkt för ett brott som kan innebära fängelse i minst sex månader och i och med detta så kommer du att få en offentlig försvarare utsedd att sköta ditt försvar.

Men, du kan även själv lämna in önskemål från exempelvis en advokatbyrå i Göteborg där en advokat du vill ha arbetar. Skulle denna advokat tacka ja och åta sig uppdraget så är det mest troliga att Tingsrätten godkänner denna ansökan. Och: kostnaden för denne advokat kommer att bekostas av statliga medel.

Det innebär att du själv endast betalar vid en fällande dom. Blir du frikänd så betalar du ingenting. Döms du till brottet du misstänks för så kommer du att få betala tillbaka antingen hela beloppet eller delar av det – men då till staten och inte till den advokat i Göteborg du anlitat. Denne får betalt direkt så du kommer inte ha någon framtida skuld att reglera till en advokatbyrå i Göteborg där advokaten arbetar.

Samma sak gäller för betalningen av en advokat som agerar målsägandebiträde. Du har blivit utsatt för ett brott och behöver en juridisk kunnig person att hjälpa dig i samband med förhör och i samband med att rättegången påbörjas. Den kostnaden betalas av staten.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Att boka sin frakt är ett bra och klimatsmart sätt att frakta gods

Du behöver inte längre ha egen lastbil för att frakta gods. Det finns många åkare som idag lever på att köra frakter åt andra. Om du bokar frakt kan de samköra och slipper ha tomma bilar tillbaka.

Det säger sig självt att en tom lastbil ute på vägarna är en riktig miljöbov. I dagens läge är det nog ingen som vill vara den som står för den största nedsmutsningen av vår miljö. Du har liksom vi alla andra säkert blivit mer miljömedveten och vi arbetar alla tillsammans för att få en mer hållbar värld. Det är en av anledningarna till att det nu finns bolag som enbart ägnar sig åt att frakta varor åt kunder. Du bokar frakt och de kör. Fram och tillbaka, kors och tvärs åker de med sina bilar. Men visste du att flera använder miljövänligt bränsle och att varje rutt planeras i detalj så att inga bilar ligger på vägen utan last. Det är ett bra framsteg jämfört med när det var full bilfrakt åt ena hållet och en tom bil på tillbakavägen.

Boka din frakt i god tid så vinner alla på det

Så fort du vet att en kund vill ha något levererat en viss tidpunkt eller i alla fall ett speciellt datum ringer du för att boka frakt. Ju tidigare du bokar frakt desto lättare blir det att samordna allt som ska fraktas. Du kommer bli så nöjd med att få frakten fixad utan att du behöver äga en lastbil.

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar

Hälsokontroller Stockholm – få svar på dina frågor

Tillhör du den kategori människor som känner en oro över hur du egentligen mår? Idag ser man att många lever under en större press och har en osund stress att tackla i både vardagen och i arbetslivet. Detta gör att man löper risk att drabbas av utbrändhet och i kombination med att den fysiska statusen blivit sämre i Sverige så kommer även andra risker med på köpet. Hur mår du egentligen? Hälsokontroller i Stockholm ger tydliga svar på den frågan och sådana kan bokas av både privatpersoner och företag.

I spåren av pandemin så har vår svenska sjukvård mycket att ta igen. Operationer och planerade behandlingar har tvingats ställas in och ska nu genomföras – men enorma väntetider som följd. Att boka hälsokontroller i Stockholm blir genom detta nästintill omöjligt. Vill du ha reda på hur du mår och få en undersökning av både din fysiska och psykiska status så kommer du snabbt att bli varse om att du ligger ganska långt ner i prioriteringslistan.

Men, detta innebär inte att du inte ska ta din oro på allvar och att du ska finna dig i att tvingas vänta i månader – eller år – på att bli undersökt. Det finns andra alternativ och du kan boka en hälsokontroll i Stockholm som sker i en privat regi. Vilket många idag också gör och genom detta får exakt de svar man behöver för att A) få reda på hur den egna fysiska statusen är B) veta den egna stressnivån och C) kunna rikta in insatser i rätt tid och genom rådgivning ändra på detaljer som leder till ett ökat välmående. Hälsokontroller i Stockholm är viktiga och att de numera kan bokas av privata företag är en stor fördel. Den traditionella sjukvården har inte de resurser som krävs längre, men privata företag tätar till luckorna.

Hälsokontroller i Stockholm för företag

Företag som bokar in hälsokontroller i Stockholm får stora fördelar. Vi räknar upp några av dessa här nedan och som följer:

  • Möjlighet att förändra. Hur mår de anställda? Genom att exempelvis stressnivån kontrolleras så kan man sätta in insatser i syfte att förändra och förbättra. Här kan man bromsa problem i tid – och genom detta minska sjukdagar och erbjuda en bättre arbetsmiljö för den enskilde individen.
  • Färre sjukdagar. Som vi nämnde ovan: antalet sjukdagar kan reduceras som en följd av regelbunda hälsokontroller i Stockholm. Av logiska skäl: mår man bättre så kommer man att hålla sig friskare. De anställda får rådgivning i allt från stresshantering vidare till kosthållning och motion.
  • Bättre ansikte utåt – och inåt. Genom att boka in hälsokontroller i Stockholm så visar man som företag att man bryr sig. Det ger en bra profil utåt och det ger samtidigt också de anställda ett tecken på att deras hälsa och välmående är en prioriterad fråga.
Publicerat den
Kategoriserat som Hälsa

Säker och effektiv flytt med en flyttfirma

Vid en flytt så handlar det uteslutande om att flytta saker från punkt A till punkt B och att detta ska ske inom en viss – på förhand – utsatt tidpunkt. Denna förenklade ekvation ska dock tas med en viss nypa salt då en flytt innehåller så mycket mer och detta i form av att allting måste packas, man måste hyra ett lämpligt fordon, man måste bära allting och man måste se till att städa efter sig. Ekvationen ovan är således inte komplett och en flytt tar av den anledningen ofta betydligt längre tid än vad man på förhand trott. Det vill säga; många privatpersoner underskattar hur lång tid en flytt i själva verkEt tar och vilken planering som krävs för att lyckas. En dålig planering som i sin tur kan leda till ekonomiska krav från de nya ägarna av den lägenhet man flyttar från då man inte skött sin del av överenskommelsen och lämnat över nycklarna på den utsatta tiden.

Det som man kan göra vid en flytt är att man antingen planerar på ett lite bättre sätt och att man verkligen i god tid tar tag i alla moment. Menas med detta; man ringer till en bensinstation några veckor i förväg så att man verkligen får tag på ett lämpligt fordon, man ser till att packa under veckan som föregår själva flytten och man ser till att släkt och vänner – för bärhjälp – är på plats på den tid som man bestämt.

Antingen gör man på det sättet eller också så använder man sig extern hjälp och betalar lite extra för en professionell flyttfirma. Det sistnämnda alternativet är ofta det bästa – att anlita en flyttfirma innebär att man slipper allt besvär och då dessa dessutom i dagsläget faktiskt inte kostar så mycket pengar så är det ytterligare en anledning till varför man som privatperson ska överväga det. Genom att anlita en flyttfirma så kommer flytten att ske på utsatt tid, den kommer att ske effektivt och – framförallt – den kommer att ske på ett säkert sätt där ingen risk föreligger för vare sig person- eller föremålsskador.

Billig flytthjälp i Stockholm

En flyttfirma och de anställda där använder nämligen exakt den utrustning som krävs, de har erfarenhet av tunga lyft, de har vana av trafiken – något som i Stockholm verkligen spelar en stor roll sett ur tidsperspektivet – och de är försäkrade. Det sistnämnda är viktigt och detta då det – trots erfarenhet, utbildning och utrustning – faktiskt kan hända olyckor och att om det gör det så får man också ersättning för skadorna.

Kort sagt; ska man flytta så är en flyttfirma i många fall det bästa alternativet. Vi nämnde ovan – i samband med trafiksituationen – Stockholm och just denna stad är lite speciell om man ser till flyttar med professionell hjälp.

Det är nämligen betydligt billigare att anlita en flyttfirma där än någon annanstans i Sverige och detta beror helt på att det finns en sådan hög konkurrens i staden. I och med att det sker så många dagliga flyttar i Stockholm så finns det också väldigt många verksamma flyttfirmor – något som i sin tur gjort att priserna sjunkit ganska rejält under senare år. Det finns således – tack vare denna konkurrens – även ett ekonomiskt värde i att anlita en flyttfirma om man bor i huvudstaden. 

Publicerat den
Kategoriserat som Flytt

Dags att fräscha upp parketten med golvslipning i Stockholm

Om du behöver få slipat trägolvet i huset eller på kontoret så ska du välja golvslipning i Stockholm. Ge ditt gamla trägolv lite kärlek och förläng livet på det så det kan hänga med ett tag till.

Vem älskar inte ett riktigt vacker trägolv? Det är vackert för ögat och skönt att gå på och ger hemmet en varm känsla. Dock kan ett trägolv vara med om mycket under åren. Skador kan uppstå och tidens långsamma prövningar lämnar sina spår. Med golvslipning i Stockholm så ger du din parkett lite välförtjänt kärlek. Du ger det ungdomens glans åter med ett litet ansiktslyft och dessutom är det billigare än att köpa nytt. Om du har frågor kring priser så kan du oftast få en gratis offert helt utan förbindelse. Hör av dig idag!

Golvslipning i Stockholm, kvalité och professionalitet

Med golvslipning i Stockholm så vet du att du kommer att få ett resultat av högsta kvalitet. Hur? Du får två års garanti! Så trygga är hantverkarna med sitt arbete. Du kommer dessutom få ett förmånligt pris och om du gör slipningen i hemmet så har du rätt till ROT-avdrag. Det innebär att du kan dra av upp till 30 procent av arbetskostnaden. Många golv i Sverige lades redan på 1800-talet. Det förtjänar respekt och omtanke. Det är en bit historia som du går på, som dina barn leker på, som dina anställda arbetar på. Välj kvalité genom att välja golvslipning i Stockholm.

Publicerat den
Kategoriserat som Renovering

Lämna bilen på skroten i Stockholm

Är bilen slut och du har ingen användning av den? Ibland kan man lyckas sälja några delar, men det är ofta en väldans massa jobb. Det är enklare och smidigare att bara skrota bilen i Stockholm.

Det finns olika anledningar till varför bilen inte längre är i bruk. För en del är det helt enkelt att den har gjort sitt. Lagningarna blir oftare och oftare återkommande, medan problemen bara blir större. För andra är det att bilen exempelvis varit med i en olycka och inte längre går att bruka på grund av det. Trots att bilen är obrukbar kan det finnas delar som fungerar bra för andra att använda sig av. Skroten funkar åt båda hållen; du kan lämna bilen på skroten, men du kan även köpa delar till bilen på skroten. Det finns olika sorters märken och modeller på bilarna. Så trots att du har en nyare bil kan du hitta en del du behöver där.

Enkelt att skrota bilen

Det är inte som förr i tiden då man fick betalt för att lämna en bil på skroten. Idag kan det hända att man får betala, men även att de tar emot den gratis. Har du en bil som ska skrotas behöver du bara ta kontakt med en skrot. Det är väldigt enkelt och okomplicerat att göra det. Din bil får chansen att bli delar till andra bilar istället, vilket även är en god gärning för miljön. Så skrota bilen i Stockholm och få platsen fri.

Publicerat den
Kategoriserat som Bilar

Detta gäller vid misstanke om narkotikabrott

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige. Det är ett brott som ska tas på allvar även vid ringa förseelser. Är man misstänkt för narkotikabrott ska man ta hjälp av en advokat.

I Sverige är det olagligt att köpa, inneha, frakta, sälja, framställa och bearbeta narkotika. Likaså att indirekt bidra till försäljning av narkotika genom att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. Straffskalan för narkotikabrott är allt från böter upp till tio års fängelsestraff för de allra grövsta brotten. Att dömas till böter för ett ringa narkotikastraff kan för vissa tyckas inte så farligt, men det är värt att komma ihåg att en fällande dom också betyder att man hamnar i brottsregistret och blir prickad. Detta kan i sin tur leda till att det blir svårt att få en anställning då allt fler arbetsgivare idag också vill se ett utdrag ur brottsregistret.

Anlita en advokat som är specialiserad på narkotikabrott

Är man misstänkt för ett narkotikabrott så bör man ta det på största allvar, även när brottet anses ringa. Bäst är att så tidigt som möjligt i processen ta hjälp av en brottmålsadvokat som är specialiserad på just narkotikabrott. Då kan advokaten sitta med som stöd i de inledande förhören för att kontrollera att allt går rätt till. Man kan också tillsamman innan förhöret gå igenom de frågor som polisen kan tänkas ställa och på så vis förbereda sig. Det kan vara bra att känna till att det inte kostar någonting att kontakta en advokat och ha ett inledande samtal. Läs mer om narkotikabrott på denna webbsida: https://www.narkotikabrott.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ta körkortet med en bra trafikskola i Ängelholm

Vägen till körkort är inte densamma för alla människor. Men en bra grund för att lyckas med körkortet är att ta hjälp av en bra trafikskola i Ängelholm eller en körskola i närheten av dig.

Det finns olika körkort man kan ta. En sak de alla har gemensamt är att man kan ta hjälp av en trafikskola för att få dem. Vare sig det är dags för dig att ta EU-kortet för mopeder, eller körkort för personbil, eller utökat körkort, så är det guld värt att ha en bra skola till hjälp. Instruktörerna där hjälper dig från start till mål. Du väljer själv hur mycket hjälp du vill ha och hur mycket du vill göra på egen hand. Om du bor i nordvästra Skåne kan du välja en trafikskola i Ängelholm. Men du är fri att välja vilken skola du vill.

Trafikskolan gör ett upplägg som passar dig

Hur vill du ta ditt körkort? Planerar du att även övningsköra privat eller ska du ta alla lektioner på körskolan? Kanske ta en intensivkurs? Alla har olika förutsättningar för att lära sig köra bil. En del har kört tidigare, andra inte. Att lyckas med körkortet är för många en av de bästa dagarna i livet. Det innebär en frihet för dig att kunna ta dig dit du vill och när du vill. Det spelar ingen roll vilken ålder du är i, för det passar att ta körkort precis när du är redo för det.

Publicerat den
Kategoriserat som Bilar

Rummets fjärde yta

Vad är det i ett rum som du inte lägger märke till om det är i bra skick? Jo, undertaket. Du lägger säkert stor eftertanke på ditt golv och väggar. Men varför inte lägga extra energi på undertaket?

Har du tänkt på att ditt golv har möbler på sig. Dina väggar pryder du kanske med tavlor, lampor och så lite dörrhål och fönster här och var. Men den största ytan av alla glömmer du nog ofta bort? Tänk vad du skulle kunna hitta på med ditt undertak om du tog fram din fantasi! Oftast är det en stor vit yta som inte gör något väsen av sig. En yta som du inte ens lägger märke till, om det inte är för flagnande färg eller spindelväv. Då får du plötsligt upp ögonen för ytan och kanske till och med får för dig att måla om det.

Från betong till tyg

Om du börjar titta närmare på ditt undertak i Stockholm så kan du upptäcka att det kan vara av en mängd olika material. I många flerfamiljshus är taket ren betong som endast blivit målad. Men det vanligaste är att undertaket är klätt med någon typ av skivor eller brädor. Kikar du in i en paradvåning på Östermalm så kan du få se ännu fler variationer på undertaksbeklädnad. Det kan vara vackra målningar, undertak klädda med tyg eller någon annan vacker utsmyckning som har tagit lite extra tid och säkert kostat en slant. Så glöm inte taket som extra smycke.

Publicerat den
Kategoriserat som Renovering

Plastbokstäver ger dig bästa reklamen

Skyltar kan också vara bokstäver direkt på väggen. Med laserskurna bokstäver i plast av högsta kvalitet får du en snygg reklam som är lättmonterad på fasaden eller i montern på mässan.

Vill du se till att ditt företag uppmärksammas på eventet eller av alla som går förbi din firma, ska du kontakta ett företag som är specialister på plastbokstäver. Be att de visar ett urval av alla sina referenser, så kommer du att bli övertygad. Det finns så många möjligheter till en snygg marknadsföring med bokstäver som är både lätta och hållbara. Du kan rita upp dina idéer, så får du dem genomförda på ett proffsigt sätt och får ett perfekt resultat.

Bokstäver tillverkade enligt önskemål

Plastbokstäverna utformas i samråd med dig, så att du får dem precis hur du vill ha dem. De som säljer bokstäverna har också full koll på tillverkningen, så de skär ut plastbokstäverna med laser. Du kan välja både storlek, färg och utseende och får hjälp med hela projektet att visa upp ditt företag.

Kanske ska du delta i en mässa eller ett lokalt event, och då kan du få stor hjälp av ett företag som tillverkar plastbokstäver. De vet hur man monterar bäst och vilka bokstäver som ger det önskade intrycket för just ditt företag. Men även på fasaden till din fabrik eller affär blir bokstäverna ett hållbart och långvarigt sätt att synas. Moderna plastmaterial har fantastiska egenskaper, är lätta men ändå tåliga. Bokstäverna är smidiga att hantera och enkla att byta ut.

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar