Hantverkare Stockholm – så undviker du fuskjobben

Idag ser man en tydlig trend i att svensken prioriterar det egna hemmet. Vi har gått från att resa, köpa dyra bilar och att lägga pengar på rena nöjen till att renovera och göra snyggt i hemmet. Vilket är bra, men där det även finns saker att tänka på. En sådan är att välja rätt hantverkare i Stockholm och detta ska vi titta lite närmare på i den här texten.

En avigsida som kommit med Rot-avdraget och möjligheten i att som privatperson kunna dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet en hantverkare i Stockholm lägger ner är att antalet fuskjobb kommit att öka. Det har skapats fler företag som en följd av Rot – och med detta så har också, tyvärr, ganska många oseriösa aktörer börjat synas.

Hantverksbranschen har satt upp varningsflaggor och gjort ansträngningar i syfte att sanera bort de värsta företagen, men det handlar också om att många av dessa finns kvar. Hur ska du som privatperson kunna välja en hantverkare i Stockholm och veta att dennes jobb sker på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med de regler och föreskrifter som finns?

Vi går igenom några tips kring hur du kan agera för att hitta rätt hantverkare i Stockholm – oavsett om du behöver en snickare, en elektriker, en målare eller en rörmokare – eller samtliga av dessa. Tipsen ser ut som följer:

  • Yrkesbevis, behörighet och certifikat. Du ska aldrig lita på någons ord gällande exempelvis behörighet. Detta måste verifieras och du ska alltid be om att få se behörighet och yrkesbevis innan du går vidare. Finns exempelvis en branschorganisation så är det en klar fördel om företaget är anslutet till denna.
  • Referenser. En nöjd kund är det yttersta beviset på att en hantverkare i Stockholm lyckats med sin insats och dels levererat ett bra resultat, dels haft en bra service och dels också gjort detta till en rimlig kostnad. Detta innebär att en referens blir påtagligt viktig och att du som beställare alltid ska begära att sättas i kontakt med någon sådan. Finns inga referenser? Det talar ett tydligt språk.
  • Betalning. Vill man ha betalt i förskott eller under tiden ett projekt pågår? Detta ska du dra öronen åt dig kring. Betalning av hantverkare i Stockholm ska alltid ske när jobbet är besiktigat och slutfört – aldrig före!