Hitta rätt pallställ för er verksamhet

Hur kan man öka på effektiviteten på ett lager? Många företag inom denna bransch stöter dagligen på problem, utmaningar och logistiska knutar som förhindrar verksamheten från att ta nästa steg. Det finns många saker som kan vara bakomliggande problematiken – men en gemensam nämnare handlar ofta om inredningen. Med hjälp av pallställ av rätt storlek, rätt bredd och – för verksamheten – rätt anpassad modell så kan man skapa en mer sömfri, effektiv arbetsmiljö där även säkerheten sätts i första rummet.

Pallställ är en viktig del av lagerhållningen och detta oavsett bransch och område – eller vilket typ av system man använder sig av inom den egna verksamheten. Här nedan tänkte vi rada upp och gå igenom några viktiga punkter om pallställ och genom detta också visa hur ni ska tänka och vad ni kan tjäna på genom att se över era nuvarande lösningar och – vid behov – uppdatera och byta ut dessa:

  • Pallställ skräddarsys. Man kan idag välja pallställ utifrån hur de egna behoven ser ut – och även efter lokalens utformning och utmaningar. Var finns era problem och hur kan man lösa dessa? Genom att anlita rätt leverantör av pallställ så identifieras problemen och där företaget samtidigt kommer med förslag på lösningar. Pallställ kan skräddarsys både vad gäller storlek, bärighet och efter exempelvis funktion. Vill ni ha en lösning som går att använda från båda sidor exempelvis och som kan underlätta er FIFO? Inga problem!
  • Pallställ ger säkerhet. En viktig fråga på ett lager gäller det faktum att man arbetar på en arbetsplats som kan vara farlig. Det sker många olyckor och många av dessa kan de facto undvikas genom A) bättre pallställ och B) pallställ med tydligare märkning vad gäller exempelvis maxvikt. Detta kan förhindra svåra olyckor och samtidigt också skapa en bättre arbetsgång.
  • Pallställ som levereras snabbt. Utöver att man ska söka en leverantör som har kapacitet att skräddarsy lösningar så är vikten av snabb leverans även det en punkt att titta närmare på. Av givna skäl: ni vill snabbt implementera era nya lösningar i verksamheten, eller hur? Ju snabbare, desto bättre!
Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar