Så får du landningssidan att leverera – några tips

Att få en landningssida att ranka är en sak – det gäller att få den att locka kunder till att ta ta kontakt och beställa en vara eller tjänst. Här är några punkter som gör landningssidan levererar resultat.

Identifiera landningssidans mål

Detta är en av de viktigaste faktorerna för att en landningssida ska leverera. Målet kommer att vägleda de nästkommande stegen som design och text. Vem är landningssidan till för? Vilken målgrupp är den riktad mot? Det gäller att sidan går i linje med såväl mål som målgrupp.

Se till att design och navigering är enkel

Designen är alltid elementär när det handlar om att driva konverteringar. Det är därför viktigt att testa flera olika designvarianter. Det är viktigt att sidan är enkel och användarvänlig för att det ska gå lätt för användaren att navigera och konvertera. Designen måste alltså stötta målet för konvertering och leda kunden fram till kontakt. Detta kan göras på en rad olika sätt, ett som ofta fungerar är att få kunden att registrera sig för ett nyhetsbrev.
Viktigt är också att optimera en landningssida för såväl dator som mobil, då en mycket stor del av trafiken idag kommer från mobila enheter.

Tydlig och informativ text

Det är viktigt att texten är enkel och koncis på en landningssida. För mycket information kan motverka sitt syfte. På webben har människor en tendens att snabbläsa sig igenom texter, därför är det bra att fokusera på rubriker, underrubriker, bilder och CTA-knappar. Se till att rubriker är väl synliga, tydliga och enkla för att fånga uppmärksamhet. CTA-texter (call to action) bör dessutom vara tydliga och rakt på sak. “Köp nu”, “prova gratis” och liknande är kortfattade, lockande och effektiva exempel på detta.

Recensioner

Referenser och recensioner från kunder är en viktig del av en effektiv landningssida. Det är så enkelt att folk litar på andra personer som inte har några intressen av att tjäna pengar på dem. Genom att ta del av andras erfarenheter av en produkt eller tjänst är det lättare att bestämma om de vill investera sina pengar i produkten i fråga.

Scarcity-principen

Scarcity är en taktik inom försäljning som innebär att man ökar en produkts värde genom att minska utbudet eller begränsa tiden då den går att köpa. Psykologin bakom detta är tron på värdet ökar ju mer begränsat något är. Det spelar helt enkelt på att en produkt känns med åtråvärd genom att den får oss att känna oss speciella. De fyra olika delar av scarcity som ofta används är exklusivitet, sällsynthet, efterfrågeöverskott och tidsbegränsning. Rädslan att missa något och känslan att vara ensam om något väcker ofta ett starkt köpbegär.

Tydlig kontaktinformation

Telefonnummer, e-post och länkar till sociala medier är viktiga för att skapa en bättre kommunikation. Se till att minimera allt som hindrar landningssidans besökare från att ta kontakt. Ett kontaktformulär kan i många fall vara ett bra sätt att verka mer tillgänglig och kan hjälpa till att skapa fler leads genom exempelvis e-postadresser. Dessutom ger det ett intryck av att du finns där för kunden med möjlighet att svara på frågor.

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar